Over KennismakenMetSporten

Inleiding

KENNISMAKEN MET SPORTEN
Voor de 35e keer organiseert de Coördinatiecommissie Scholierensport in de gemeente Hellendoorn, in samenwerking met een groot aantal sportverenigingen en sportaanbieders cursussen ‘Kennismaken met sporten’. Dit jaar kun je een keuze maken uit bijna 100 cursussen bij een kleine 40 verschillende takken van sport. Je mag inschrijven voor meerdere cursussen. Let er wel op dat deze cursussen niet op dezelfde dag georganiseerd worden. Het is niet de bedoeling dat je inschrijft voor een tak van sport waar je vorig jaar ook al aan hebt deelgenomen. Elke cursus betreft een kennismaking met een tak van sport, waarbij de eerste beginselen van die sport worden beoefend. Het zijn korte, goedkope cursussen van minimaal 4 lessen waar verder geen verplichtingen aan verbonden zijn zoals: lidmaatschap, aanschaf kleding of sportmateriaal. De cursussen worden georganiseerd in de periode van september t/m januari en vanaf februari t/m juni. Als je aan een cursus wilt deelnemen, dan kun je dat kenbaar maken door het inschrijfformulier van de betreffende cursus in te vullen en op verzenden te klikken. Als je aan meerdere cursussen wilt deelnemen, dan moet je voor elke cursus een apart inschrijfformulier invullen.

CURSUSPAKKET
De cursussen, die op deze site staan, zijn bedoeld voor alle leerlingen van de groepen 1 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente Hellendoorn. Door aan een cursus mee te doen krijg je de kans om een sport te leren kennen, ontdek je of die sport bij jou past of niet en of je er misschien mee verder wilt.

Als na een cursus blijkt dat die sport iets voor jou is, dan kun je via de contactpersoon van de sportvereniging verdere stappen ondernemen om – wie weet – lid te worden van de vereniging. En blijkt de sport niets voor jou, dan is het na de cursus gewoon over.

Als er voor een bepaalde cursus te weinig belangstelling is, kan die worden afgelast. Dan krijg je hierover persoonlijk bericht.

Deelname aan de cursussen ''Kennismaken Met sporten'' en de Schoolsporttoernooien is voor eigen risico. De gemeente Hellendoorn, de basisscholen en de verenigingen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele nadelige gevolgen van sportbeoefening en/of andere activiteiten. De organisatie is ook niet aansprakelijk voor eventuele vermissing, ontvreemding en beschading van/aan eigendommen van de cursisten.

Je kunt je opgeven tot twee weken voor het begin van een cursus.

De eigen bijdrage van €5,- betaal je op de eerste cursusdag aan de organiserende vereniging.

Als je voor een cursus inschrijft ben je verplicht die €5,- te betalen, ook al doe je later niet mee aan de cursus.

WIE ZIJN VERANTWOORDELIJKVOOR DE ORGANISATIE VAN DE CURSUSSEN?
De sportverenigingen maken een kennismakingsprogramma voor hun tak van sport en verzorgen de inhoudelijke organisatie en uitvoering daarvan.

De Coördinatiecommissie Scholierensport, die bestaat uit een vertegenwoordiging van de scholen en de gemeente Hellendoorn maakt een planning van de activiteiten en zorgt voor:
- publiciteit en communicatie;
- verspreiding van de posters en flyers naar de scholen;
- contacten met de sportverenigingen.

De directeuren, sportcoördinatoren en leerkrachten van de basisscholen verspreiden de flyers onder de leerlingen en maken de leerlingen enthousiast om deel te nemen aan de diverse cursussen.

GESCHIEDENIS VAN KENNISMAKEN MET SPORTEN
Voor het eerst in het schooljaar 1987/1988 zijn in samenwerking met onze commissie cursussen ’Kennismaken met Sporten’ georganiseerd voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisscholen. Sinds het schooljaar 2011-2012 zijn de cursussen toegankelijk voor kinderen van de groepen 1 t/m 8. De deelnemers kunnen ieder jaar uit ongeveer 35 verschillende takken van sport kiezen. Het grote enthousiasme van zowel sportverenigingen als deelnemers zorgt ervoor dat wij ook de komende jaren van plan zijn deze korte cursussen te blijven aanbieden.

Gezien het grote leeftijdsverschil van de mogelijke deelnemers gaan wij ervan uit dat het niet wenselijk is om één cursus aan te bieden voor leerlingen van groep 1 t/m 8. Daarom adviseren wij verenigingen aparte cursussen te organiseren voor leerlingen van maximaal drie opeenvolgende groepen. Sportverenigingen zijn vrij om zelf te kiezen voor welke groep(en) zij cursussen aanbieden.

Aan ruim 3000 leerlingen van de basisscholen in de gemeente Hellendoorn wordt bij aanvang van het schooljaar een flyer ‘Kennismaken Met Sporten’ uitgereikt. Daarnaast wordt in elk lokaal de SchoolSportKalender en de poster van Kennismaken Met Sporten opgehangen. 

 

Downloads

Bestand downloaden