Motorclub 93

Inleiding

Het begin van een verhaal is altijd duidelijk vast te stellen. Ergens is door iemand een eerste letter op papier gezet. Hier volgt een tweede een derde enz. Alle letters vormen dan weer een woord en meerdere woorden vormen een zin. Meerdere zinnen ach we kennen het ondertussen wel.

Het wordt anders als er over een vereniging, club of anderszins gemeenschap wordt geschreven. Dan komen er vele verhalen over het ontstaan en de ontwikkeling om de hoek kijken. Dit geld ook voor onze motorclub. Om hier een vast startdatum aan te geven is dan ook geen vast moment voor aan te houden. Toch krijgt de clubnaam een verwijzing naar een jaartal. Dat is voor een uitgangspositie dan wel weer makkelijk.

Goed terug naar het begin. Deze ligt in begin jaren negentig van de vorige eeuw. WAT! Bestaat de club alweer zolang? Nee, maar bij het samenstellen van dit verhaal zijn we al meerdere jaren voorbij 2000. Hiermee wordt ook wel duidelijk dat de toenmalige ideeën toch wel stand hebben gehouden.

Enkele vrienden, allen met een overeenstemmende hobby, spreken met enig regelmaat af om samen hun hobby te bedrijven. Niets verwonderlijks dat het hierbij om het motorrijden gaat, tja we hebben het wel over een motorclub. Zoals wel vaker worden de ideeën op tafel gelegd en in enkele gevallen volgt hieruit een aanpak.

Dit heeft geleid tot het uiteindelijke inschrijven van een motorclub bij de Kamer van Koophandel. Dit is gebeurd in het jaar 1993. Zodoende ontstaat dan ook de clubnaam Mc’93. Dit verklaart natuurlijk de naam en de uitgangspositie van het startjaar van deze groep mensen.

Alles officieel. Er is een inschrijving, een bestuur en er zijn statutten. Dan denk je dat je er bent. Nou nee. Eigenlijk zouden er meerdere mensen moeten komen om de club een bestaansrecht te geven. Hierbij moet je niet denken aan alleen maar leden. Er zijn mensen nodig voor het uitzetten van routes. Deze moeten nagekeken worden door, bijvoorkeur, andere mensen.

Hoe gaan we de mensen informeren over het geen wat er gaat gebeuren. Met de multimedia van tegenwoordig heeft iedereen binnen luttele momenten de info. Destijds werd alles op papier gedrukt en rond gebracht. Ook hiervoor waren weer vrijwilligers nodig. Zo wordt de lijst als maar langer.

Met het groeien van het aantal leden kan er ook een en ander verdeeld worden. Echter ook hier geldt, wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. Meld je je aan voor het uitzetten van een route dan zorg je er voor dat deze kant-en-klaar wordt ingeleverd. Uiteraard wordt alles op papier aangeleverd en zodanig vermenigvuldigd dat er meer dan genoeg exemplaren aanwezig zijn.

Dan zou je denken er een dikke laag stof op dit alles verschijnt. Niets is minder waar. Met het verstrijken van de tijd worden technieken beter, kleiner en sneller. Hierdoor worden de mogelijkheden van toepassing al maar groter. Zo treed het motor navigatie systeem in bij de club binnen. Dit heeft het einde van de gedrukte routes ingeleid. Alle routes worden nu volledig digitaal aangeleverd. Kort voor de rijdatum wordt er nog gecontroleerd of er obstakels zijn ontstaan. Worden die gevonden dan wordt de route nog aangepast. Zijn deze er niet dan is er op de geplande dag een kop koffie en de uitzetters van de rit zorgen er voor dat elk navigatie systeem wordt voorzien van de route.

Zo blijven we als club altijd in beweging. Niet alleen op de weg waar de nodige kilometers worden verreden maar ook vanaf de zijlijn. Hoewel de club uit 40-plussers bestaat zijn wij zeker geen stoffige club. Er is van elke pluimage aanwezig. Van chopper tot tour en buikschuiver tot een enkele keer een trike of auto.

Uitgangspositie toen en nu: voor elkaar en met elkaar een leuke hobby beoefenen. Niet omdat het moet maar omdat het gezellig is.

 

Aanbod

Het doel van onze vereniging is het ontwikkelen van activiteiten voor de motorrijder.

De belangrijkste kerntaak is het organiseren van toertochten. In de periode maart t/m oktober staat iedere maand minimaal één toertocht op de kalender. Deze toertochten zijn gemiddeld 200 km lang en worden bij voorkeur door landelijke gebieden en over mooie bochtige wegen verreden.

Naast de gewone toertochten wordt er 1x per jaar een meerdaagse toertocht verreden waarbij meestal wordt uitgeweken naar Duitsland. De animo voor deze motorweekenden is altijd bijzonder groot. Het verdient dan ook de aanbeveling, indien u hieraan wilt deelnemen, het bijbehorende inschrijfformulier tijdig in te leveren.

Met grote regelmaat wordt in clubverband deelgenomen aan diverse rijvaardigheidstrainingen van o.a. de KNMV en de MRO waarbij ervaren en gediplomeerde instructeurs hun best doen de deelnemer de fijne kneepjes van het motorrijden bij te brengen.

Tevens verlenen wij assistentie bij de organisatie van sportevenementen van andere verenigingen. De begeleiding van de Menzis Van Keulen Omloop van Wielerclub CC’75 en de Holland Ladies Toer zijn hier mooie voorbeelden van. In samenwerking met de politie sluiten de motorrijders van onze club, met name in het buitengebied, het parcours tijdelijk af voor het overige verkeer en zorgen zij daar waar nodig voor de beveiliging van de renners. De pakweg 20 deelnemende motorrijders van MC’93 zijn hiertoe allemaal opgeleid tot verkeersregelaar.

Zoals te doen gebruikelijk sluiten wij ieder jaar af met een spetterende feestavond !!

Contact

Motorclub 93

Bergleidingweg 30
7442 XG Nijverdal

Foto Album

Foto bij Motorclub 93
Foto bij Motorclub 93
Foto bij Motorclub 93