Jeugdfonds Sport

Inleiding

JEUGDSPORTFONDS HELLENDOORN - ALLE KINDEREN MOETEN KUNNEN SPORTEN!

Het Jeugdsportfonds Hellendoorn stelt zich ten doel om kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders een kans te bieden om te gaan sporten. Snel, effectief en laagdrempelig. Het fonds betaalt de contributie en sportattributen voor deze kinderen onder het. motto: alle kinderen moeten kunnen sporten! Het Jeugdsportfonds Hellendoorn wil kinderen door middel van sport extra kansen bieden om zich positief te ontwikkelen.

Aanbod

Voor wie?
Het Jeugdsportfonds Hellendoorn is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd t/m 17 jaar, woonachtig in de gemeente Hellendoorn, die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging.

Hoe kan je een kind aanmelden?
Een beroep op het Jeugdsportfonds Hellendoorn kan alleen gedaan worden door een intermediair. Dat is iemand die op een professionele manier betrokken is bij het kind. Denk hierbij aan een leraar, een intern begeleider op school, maatschappelijk werk, een jongerenwerker of iemand van jeugdzorg. Ouder(s), kinderen/jongeren zelf en sportverenigingen kunnen dus geen aanvraag indienen!

Financiële afhandeling
Jeugdsportfonds Hellendoorn betaalt het lidmaatschap van een sportvereniging en de eventuele kleding. Dit alles tot een bedrag van maximaal € 250,00 per jaar. Het Jeugdsportfonds keert de contributie rechtstreeks uit aan de sportverenging. En de bijdrage voor de kleding wordt rechtstreeks betaald aan de sportwinkel.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Combinatiefunctionaris Sport & Jeugd, Bart Benneker: 06-31165091 / B.Benneker@stichtingdewelle.nl.

Contact

Stichting De Welle

Bart Benneker

Constantijnstraat 32a
7442 ME Nijverdal