Gemeente Hellendoorn

Inleiding

GEMEENTE HELLENDOORN
De gemeente Hellendoorn ligt in de provincie Overijssel op de grens van Salland en Twente. De gemeente telt zo’n 35.750 inwoners en 14.300 huishoudens, op een oppervlakte van ongeveer 139 km². Nijverdal is met circa 25.000 inwoners de grootste kern binnen de gemeente, met daarnaast de kernen Hellendoorn, Daarle, Daarlerveen, Haarle en Hulsen en enkele buurtschappen, bijvoorbeeld Marle. Het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug ligt voor het overgrote deel binnen de gemeente Hellendoorn. Het park is ongeveer 35 km² groot. Hellendoorn geniet landelijke bekendheid vanwege de aanwezigheid van het Avonturenpark Hellendoorn.

De gemeente Hellendoorn is een goede middenmoter op de ranglijst van ‘’Beste buurten & gemeenten’’ van weekblad Elsevier. De gemeente doet het op het gebied van basisvoorzieningen en extra voorzieningen redelijk tot goed en op het gebied van groen en natuur, saamhorigheid en samenstelling van de bevolking haalt ze de maximale score en scoort ze ook goed ten opzichte van haar omliggende gemeenten.

SPORTGEMEENTE VAN HET JAAR 2016
Hellendoorn noemt zich een sportieve gemeente. Er wordt door veel inwoners regelmatig gesport en er is voor jong en oud een breed aanbod, van binnen- tot buitensporten en van individuele sporten tot teamsporten, voor handen. Het is de co-creatie van de sportaanbieders, de inwoners en de gemeente die samen zorgen voor een gemeente, die letterlijk in beweging is.

De gemeente Hellendoorn heeft in 2016 de eervolle titel ´Sportgemeente van het Jaar´ in de wacht gesleept. Met haar sportbeleid heeft Hellendoorn de jury het meest weten te imponeren. De jury bestempelde het Hellendoorns sportbeleid als ´modern´ en met goede aandacht voor speciale doelgroepen. Van mensen met een beperking tot kwetsbare senioren. Hellendoorn heeft een doordachte visie op sport en hanteert een aanpak waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om bij te dragen aan deze visie.

 

Aanbod

SPORT- EN BEWEEGBELEID 2016-2019
Sport is bij uitstek geschikt om een waardevolle bijdrage aan een vitale samenleving te leveren. De ontwikkelingen in de sport kunnen niet los gezien worden van de ontwikkelingen in de samenleving. Daarom is het van belang deze ontwikkelingen te volgen en daar (sportief) goed op in te spelen. Het sportbeleid in de gemeente Hellendoorn kent daarom een dynamisch karakter. Om de dynamiek en de brede maatschappelijke waarde van sport aan te geven, is bewust gekozen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij landelijke en de gemeentelijke ontwikkelingen. De blos stelt zich de komende jaren het volgende ten doel (hoofddoelstelling): 

‘De gemeente Hellendoorn maakt het mogelijk en bevordert dat elke inwoner, uit oogpunt van gezondheid, vorming en ontplooiing en op een verantwoorde wijze, aan enige vorm van sportbeoefening doet.’

Om bovenstaande doelstelling te realiseren zijn een drietal subdoelstellingen geformuleerd:
1.     Stimuleren, continueren en optimaliseren van de sport- en beweegmogelijkheden voor alle inwoners van de gemeente Hellendoorn.
2.     Voorzien in een kwalitatief goede basisinfrastructuur van sport- en beweegaccommodaties en voorzieningen om het sporten en bewegen voor alle inwoners van Hellendoorn zo goed mogelijk te faciliteren.
3.     Ondersteunen van de sportverenigingen bij organisatorische en bestuurlijke vraagstukken en stimuleren van maatschappelijke betrokkenheid.

Video

Foto Album

Gemeente Hellendoorn - Sportgemeente van het jaar 2016!